52nd Street

52nd Street bike image
52nd Street bike image
52nd Street bike image
52nd Street bike image
52nd Street bike image
52nd Street bike image
52nd Street bike image
52nd Street bike image
52nd Street bike image
52nd Street bike image

DESCRIPTION

κλειδαριά αλυσίδα/ύφασμα συνδυασμού 4 νούμερα
1.20m x 4mm
επίπεδο ασφαλέιας 5