Biogrease

Biogrease bike image
Biogrease bike image
Biogrease bike image
Biogrease bike image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

γράσσο για μείωση της τριβής και βελτίωση
της λειτουργίας των κινούμενων μερών
-head tube
-bb shell
150gr

YouTube player