Diesel

Diesel bike image
Diesel bike image
Diesel bike image
Diesel bike image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

κλειδαριά αλυσίδα/ύφασμα με κλειδί
1.00m x 7mm
επίπεδο ασφαλέιας 6