Eurostile

Eurostile bike image
Eurostile bike image
Eurostile bike image
Eurostile bike image
Eurostile bike image
Eurostile bike image
Eurostile bike image
Eurostile bike image
Eurostile bike image
Eurostile bike image
Eurostile bike image
Eurostile bike image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

κλειδαριά αλυσίδα/ύφασμα με κλειδί
1.00m x 5mm
επίπεδο ασφαλέιας 5