Front Steel Basket KIDS

Front Steel Basket KIDS bike image
Front Steel Basket KIDS bike image
Front Steel Basket KIDS bike image
Front Steel Basket KIDS bike image
Front Steel Basket KIDS bike image
Front Steel Basket KIDS bike image

DESCRIPTION

καλάθι εμπρόσθιο παιδικό συρμάτινο
25cm x 15cm x 15cm