Guardian

Guardian bike image
Guardian bike image
Guardian bike image
Guardian bike image

DESCRIPTION

κλειδαριά συνδυασμού συρμάτινη σπυράλ 4 νούμερα
1,80m x 5mm
επίπεδο ασφαλείας 3