Monoblade

Monoblade bike image
Monoblade bike image
Monoblade bike image
Monoblade bike image

DESCRIPTION

κλειδαριά σπαστή με κλειδί
0,70m x 5mm
επίπεδο ασφαλείας 4