Picadilly

Picadilly bike image
Picadilly bike image
Picadilly bike image
Picadilly bike image
Picadilly bike image
Picadilly bike image
Picadilly bike image
Picadilly bike image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

κλειδαριά συνδυασμού συρμάτινη σπυράλ 3 νούμερα
1,20m x 4mm
επίπεδο ασφαλείας 2