Tron XD

Tron XD bike image
Tron XD bike image
Tron XD bike image
Tron XD bike image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

κλειδαριά πέταλο με συναγερμό αφής
74 x 128
επίπεδο ασφαλείας 5